Thetahealing® nedir?

İnsan zihninde beş farklı beyin dalgası vardır. Alfa, Beta, Gamma, Delta ve Teta. Bunlar sürekli hareket halindedir, beyin sürekli olarak bu frekanslarda dalgalar üretir.Her yaptığınız ve her söylediğiniz beyin dalgalarınız tarafından düzenlenir.

Teta durumu, hipnozda kullanılan son derece derin bir gevşeme halidir. Teta’dayken beyin dalgaları saniyede dörtten yediye kadar bir frekansa yavaşlar. Teta beyin dalgaları, bilinçaltı gibi sayılabilir; beynimizde bilinçle bilinçaltının arasına konumlanmış olan bir bölgeyi idare eder. Bu bölge anıları ve algıları barındırır. Ayrıca tavırlarımızı, inançlarımızı ve davranışlarımızı kontrol eder.


Thetahealing®:

Ana rahmine düştüğümüz andan bu zamana kadar hücrelerimiz reseptörler aracılığıyla gelen mesajlardan ne beklemeleri konusunda eğitildiler. Her hücrenin reseptörleri var. Besin almak, hormonlar ve iletişim için oradalar. Alıcı, yerleştirici ve dağıtıcı olarak işlev görürler ve böylece hücreler fonksiyonlarını yerine getirir.

Hücreler çok küçük olduğumuz zamandan beri onlara gönderilen duygusal mesajlarla eğitildiler. Eğer yaşayanların çoğunlukta kronik depresif olduğu bir evde yetiştiyseniz, sizin de kronik depresif olmanıza yol açabilecek reseptörleriniz olabilir. Siz büyüdükçe, bu durum, reseptörler ve hücreler aracılığıyla depresyonda olmadığınız sürece normal hissedemeyeceğiniz bir durum yaratacaktır. Hatta bir şeyler hakkında günde en az bir kere depresif hissetmezseniz bu size normal gelmeyebilir. Bu durumda aile üyelerinin etkileri sonucu vücut kronik olarak depresyonda olmak için eğitilmiş oluyor. Thetahealing®’i kullanarak yapılan inanç değişikliği ile depresyonda olmadan yaşamanın hissini o kişiye öğretebiliyoruz. Hücredeki değişiklikler DNA ‘da kaydedilir ve böylece hücre kendini çoğalttığında yeni hücrede yeni yollar olur.

Başka bir örnek; eğer çirkin olduğunuza dair programı çıkarıp güzel olduğunuz programını yüklersek nöronlar bu yeni modele göre hareket edecektir.

Bilinçaltına farklı davranmayı öğretmek sadece Thetahealing’®e ait bir fikir değil. Pek çok insan bilinçaltını değiştirmek için farklı yöntemler kullanır; 30 gün aynı şeyi okumak gibi.

Thetahealing®’de değişimlerin an da olduğuna inanırız.


Bilinçaltında hangi inançların olduğunu nasıl anlarız?

Enerji Testi: Bir kişinin belirli inanç programlarına sahip olup olmadığının anlaşılması için geliştirilen, kas testi veya enerji testi olarak adlandırılan basit bir metot vardır. Bu metot tıbbi tanısal kinesyolojinin geleneksel biçiminden doğmuştur.

Geleneksel kinesiyoloji, insan hareketine ilişkin bilimsel bir çalışmadır.
Bedenin fiziksel özellikleri hakkında geri dönüş bildirdiği varsayılan bir metottur.
Thetahealing de kas testi; bir hastalığı teşhis etmek veya beden mekaniğinin hareketlerini çalıştırmak için değil, inanç programlarını test etmek için kullanılır.
İnanç çalışmasında enerji testi, danışanın inanç programlarını açığa çıkarmada ve hangi seviyelerde olduğunu belirlemede faydalıdır. Kişi bu inançlara sahip olduğunun farkında olsa da olmasa da bu test doğru sonuç verir.
Enerji testi için; yüzü kuzeye dönük ve ayakta duran kişi ‘evet’ derken bedeni olumlu cevap için öne gitmelidir. ’Hayır’ derken ise olumsuz cevabın işareti olarak bedenleri arkaya gitmelidir. Bu cevaplardan sonra inanç programlarını test etmeye başlarız.


THETAHEALING® VE HASTALIKLAR

Hayatınızdaki tüm deneyimler gibi, hastalıkları da kendi düşünce kalıplarınız yaratır. Bu nedenle, bir hastalığı, kalıcı bir biçimde ortadan kaldırabilmek için önce onu yaratan zihinsel nedenin çözülmesi gerekir. Thetahealing® ile yapılan inanç değişiklikleri ile hastalığa sebep olan düşünce kalıplarını değiştirebiliyoruz.


THETAHEALING® ILE IDEAL KILO

Thetahealing® ile yapacağımız seanslarla arzuladığınız vücut ölçülerine kavuşmanıza engel olan korku ve saplantılarınızdan serbest kalabilir, yiyeceklerin tadını suçluluk hissetmeksizin çıkarabilirsiniz.