Kişisel gelişim,  Nefes,  Thetahealing,  Yoga

Karma Yasası

Karma sözcüğü ‘etkiyi izleyen tepki’ anlamında kullanılır. Evrensel Eylem Yasası şu şekilde açıklanabilir, insanın her eylemi bir etki yaratır ve bu etkinin ardından bir tepki gelir.

Evrensel Eylem Yasası çok iyi bilinen ‘ne ekersen onu biçersin’ sözüyle ifade edilir.

Karma Yasası bumerangın işleyişine benzemektedir. ‘Benzer benzeri çeker’ prensibi de buraya aittir.

Karma evrenin nihai yasası ve doğada var olan tüm diğer kanunların temelidir. Karma fiziksel boyutta bozulmuş dengeyi, ahlaki boyutta ise bozulmuş uyumu onarır.

Böylece Karma Yasası evrensel olarak ve tarafsızca, hem doğada hem de insan ilişkilerinde çalışır. Evren denge ve uyum olmadan var olamaz ve evrenin büyük döngüsel düzeninde Karma yasası evrensel denge ve uyumu sağlar.

Karma Yasası’nın ilkeleri evrenseldir. Karma Yasası’nı anlamak içim belirli dinsel inanç ya da dogmalara bağlı olmak gerekli değildir. Tam tersi tüm batıl inançlardan arınmadan Karma Yasası anlaşılmaz.

İnsan kendi eylemleriyle kaderini belirler. Önceden kaderimiz belirlenmemiştir.

Önceki hayatlarda yaptıklarımız bu yaşamda karşımıza çıkar. Eğer insan bu yaşamda kaderini veya Karmasını değiştirmek için çabalamazsa, o zaman gerçekten de ‘alın yazısını silemez.’

Olumsuz karmik tepki yaratanlar, daha yavaş öğrenir ve alt kademelerde tekamül eder. Alınan derslerden netice çıkaranlar ve enerjilerini doğru kullananlar ise, egolarını kontrol ettiklerinden spiritüel evrimde ilerlerler. Bu gibi kişiler, ilişkilerinde daha zeki davranır ve spiritüel unsurlara yer verir.

İnsan yaşamında hem kader hem de özgür irade etkindir.

Evransel Karma yasası günah, yargı ve ceza gibi kavramların temelsiz olduğunu göstermektedir. Karma, her eylem için eşit bir tepki öngörerek psikolojik-manevi gelişimi ve kişisel evrimi sağlamaktadır. Evrende şans ya da rastlantı diye bir şey yoktur. Bize tümüyle tesadüf gibi görünen olaylar, Karmanın gizli kaynaklarından meydana gelmektedir.

Aslında insanın yaptığı tüm eylemler kaydedilir ve karmik tepkiler yaratır. Her bir eylemin sonucu, harekete geçmemiş enerji modeli şeklini alır. Bu karmik tohumlar doğalarına göre, belirli Çakra düzeylerinde birikir. İnsanın yaptığı her eylemin sonucu belirli bir Çakra düzeyinde kaydedilir. Her Çakranın karmik durumu, fiziksel bedende dolaşan enerjiye yansımaktadır. Böylece karmik rohumlar Çakra aracılığıyla fiziksel bedeni etkiler, yönlendirir ve belirli eylemlerde bulunmasını sağlar.

Olaylardan ders alınıp pozitif yönde adımlar atılırsa, tezahür etmiş olan Karma çözümlenecektir.

Evrensel Karma yasasıyla bağlantılı olan bir olgu da, evrende devamlı olarak gerçekleşen yeniden “doğum, yaşam ve ölüm döngüsü” dür. Bu döngüyü günlük hayatımızda da yaşarız. Her gün uyanırız”doğum”, gün boyunca bilinçlilik halinde yaşarız ve gece uyuruz “ölüm”.

Her yedi senede bir beden hücreleri yenilenir ve böylelikle yeni bir bedene sahip oluruz. Bu bakış açısından, her yedi senede bir yeniden doğarız ve yedi yıl önceki insan değilizdir. Bedende tek değişmeyen şey ruhtur. Her yedi senede bir yeni bir bedene sahip oluruz, ancak ruh değişmez. Ruh ve ruhtan gelen bilinç bizde aynı insan olduğumuza ilişkin bir his yaratır. Fakat her bir yedi senede artık önceki insanın aynısı değilizdir.

Karma, tüm evreni kaplayan devasa bir ağdır. Bu ağın içinde sonsuz etki-tepki oluşmakta ve yaşamların bağlı olduğu içsel oyunlar oynanmaktadır. Evrende şans ya da rastlantı diye bir şey yoktur.

İnsan kendi ördüğü bir karmik ağın içinde hapsolmuş durumdadır. Birey kendi karmik ağını kendi eylemleriyle örer. Yaşam Karmadan oluşur.

Evrensel Karma yasasının ödül ve ceza ile hiçbir ilgisi yoktur. Eylemlerin sonucunda ödüllendirilmek veya cezalandırılmak, genelde dinsel bir görüştür. Eylemlerin kaçınılmaz sonuçları vardır. Bu yasa her zaman, her düzeyde ve her yönde çalışır.

Evrensel Karma yasasının olumlu veya olumsuz ile hiç bir ilgisi yoktur. Olumlu bir olay gibi görünen bir vakadan aslında olumsuz sonuçlar doğabilir. Ve olumsuz gibi görünen bir olay aslında olumlu sonuçlar doğurabilir. Bunun nedeni olayların göründükleri gibi olmamasıdır.

Karmanın her zaman bireyi geliştiren, büyüten ve ileri götüren bir yanı vardır. Yeter ki, birey başına gelenlerden ders alsın. Evrensel Karma insana her zaman gelişme imkanı sağlar.

Kaynak: YOGA Kundalini Gizemli Evrim Enerjisi Akif MANAF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir