Kişisel gelişim,  Nefes,  Thetahealing,  Yoga

Kutupluluk

Evren iki zıt, fakat birbirine bağlı ve birbirini bütünleyen temel, kutuplaşmış kuvvet içermektedir. Bu iki kutuplaşmış kuvvet bilinç ve enerjidir. Evren bu iki kutuplaşmış kuvvetin çerçevesi içinde işlev gören ve birbirini etkileyen enerjiler ağıdır.

İki kuvvetin kutuplaşması alt algılama seviyesinde açık bir ikilik şeklinde görülmektedir, fakat üst algılama seviyesinde birleşik bir süreçtir. Evrenin her yerinde doğada, canlı varlıklarda ve zihinde kutuplaşma görebiliriz. Makrokozmostan mikrokozmosa doğru inerek, her seviyede, evreni harekete geçiren iki temel kuvveti görebiliriz. Temel kutuplaşmadan günlük ikilikler: sıcak ve soğuk, pozitif ve negatif, aydınlık ve karanlık, eril ve dişil, siyah ve beyaz ortaya çıkar. Tüm enerjiler bu iki temel kuvvetin sonucudur.

Bu yüzden hayatın iki ana yönü vardır. İnsanın algısı, eylemi ve deneyimi bu iki ana yöne dayanır. İnsan evrenini oluşturan beden ve zihin bu iki temel kuvvetin sonucudur. Bu iki kuvvet insan organizmasında sonsuz tezahürler yaratır. Örneğin, insan sol ve sağ beyin yarıküresine, sempatik ve parasempatik sinir sistemine, bilinçaltı ve bilinçli zihne sahiptir.

Yoga ilmine göre beden makrokozmosundaki ikilik Pingala ve İda kanallarından akan enerji akımları şeklinde ortaya çıkar. Bu kutuplaşma, Freud ve Jung’un verdiği sistemlerde de yer alır.

Pingala akımı kişilikte sıcak, aktif, dinamik, eril, yaratıcı ve merkezcil niteliklerin gelişmesinden sorumludur.

İda akımı kişilikte soğuk, pasif, alıcı, dişil, gevşetici ve merkezkaç niteliklerin gelişmesinden sorumludur.

Yoga teknikleri sayesinde Pingala ve İda kanallarındaki iki akım dengelenince Kundalini uyanarak yükselmektedir.

Bu olayın taslağını Carl Jung kendi araştırmalarında çizmiştir. Carl Jung, sevkedici kendini kavrama kuvvetini ‘bireyselleşme’ olarak adlandırmış ve bu kuvveti ise zıtlar arasındaki diyalektik bir etkileşim olarak tanımlamıştır. Bu etkileşim çatışmayla başlar ve birleşmeyle son bulur. Mükemmel dengeye ulaşıldığı ve bu dengeye istikrar kazandırıldığı zaman dinamik bir huzur haline ulaşılır. Bu hal bir paradoks, zıtların birliği, yapmanın ve yapmamanın sentesi, yaşamı algılamanın ve deneyimlemenin tamamen yeni bir yoludur.

Pingala / İda dengesi bozulduğunda kişi gerçek güvenlik, daimi mutluluk ve derin huzur bulamaz. Yoga, Pingala ile İda akımlarını dengelemek ve insan yaşamında denge sağlamak için çeşitli teknikler sunar. Bu tekniklerin aracılığıyla zeka gelişir, sezgi artar, yaratıcılık genişler, yaşamın elle tutulamaz yanı pratik bir gerçeklik ve deneyim haline gelir.

Kaynak: YOGA Kundalini Gizemli Evrim Enerjisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir