Kişisel gelişim,  Nefes,  Yoga

Sahasrara Çakra

Sahasrara enerji merkezi Çakra sisteminin en üst merkezidir. Shasrara onüçüncü enerji merkezidir. Sahasrara ‘bin’ demektir. Bu enerji merkezi bin ışın saçmaktadır.

Sahasrara Çakra başın tepesinden 6 cm. kadar yukarıda yer almaktadır. Yani Sahasrara Çakra kafatasının dışında yerleşmektedir. Rengi açık mor/beyazdır.

Bir bebeğin kafatasının tepe noktasındaki oluşumu tamamlanmamış ve sertleşmemiş bölümü bıngıldak olarak adlandırılmaktadır. Bıngıldak ilk 9-24 ay açık kalır. Hayatlarının bu ilk döneminde bebekler bölünmemiş bir birlik içinde yaşarlar.

Sahasrara Çakra en önemli enerji merkezidir ve insanın spiritüelliğe yatkınlığını ve bilincin durumunu belirtir. Boyu, rengi, parlaklığı, ritmi, dönüş hızı, dokusu ve esnekliği kişiliğin kalitesini, niteliğini ve spiritüel düzeyle olan bağlarının gücünü göstermektedir. Yoga teknikleri sayesinde bu merkezin çekirdeği çok parlak olmaktadır.

Sahasrara Çakra düzeyi saf bilincin ve spiritüel gerçekliğin bulunduğu yerdir. Zihinsel ve sezgisel olarak kavrananlar idrak edilmektedir.

Sahasrara Çakra uyumlu çalıştığında zihin sakin ve bilinç açık olmakta, iç ve dış yaşam arasındaki bölünme azalmaktadır.

Sahasrara Çakra merkezini normal boyutlara getirmek için diğer enerji merkezlerini aktifleştirmek gerekir. Özellikle bedenin merkezinde bulunan Manipura Çakra uyandırılmalıdır.

Sahasrara Çakra tıkandığında birey kendini bolluktan ve bütünlükten ayrı hisseder ve korkulardan tamamen kurtulamaz. Ölüm korkusu enerji merkezlerindeki tıkanıklıkların açılmasını engellemektedir. Bu durumda bireysel enerjiler birbiriyle uyum içerisinde titreşemez. Birey kendini spiritüel gerçeklere açamaz, belirsizlik ve amaçsızlık hisseder ve içine bakmaktan korkar. Ölüm korkusu yüzünden hissizleşir. Benliğini kısıtlar ve yüzeysel bir yaşam biçimine saplanır.

Sahasrara Çakra tıkandığında yaşam sadece beş duyudan ibaret geçici bir deneyime dönüşür. Enerji merkezleri ile bağlantılı sezgisel yetenekler sıradan, sıkıcı ve hayal gücünden yoksun hale gelir. Agya Çakra ile ilgili durugörü yeteneği şanslı tahminlere dönüşür. Vişuddha Çakra ile ilişkili duruduyum yeteneği sağduyunun sesi haline döner. Büyüleyici her yetenek sıradan insanın anlama seviyesine indirilir.

Sahasrara Çakra tıkandığında birey aşırı rasyonel olmaya başlar. Birey ruhun anlamı evrensel bağlantısı ve amacı hakkında bilgi alamaz ve bu konuda dışarıdan gelen bilgileri anlayamaz. İnsan varoluşun spiritüel anlamını ve spiritüel sevgiyi bu enerji merkezi aracılığıyla sağlayabilmektedir.

Bu merkezin enerjisi serbestçe aktığında insan spiritüel bilincin en yüksek düzeyine, yani ruhu algılama seviyesine ulaşmaktadır. Bu bilgiye ulaştığında çevredeki her şeye de saygı duymaktadır. Varoluşa ve evrene, düşünce ve duygulara, bedene ve bedenin ihtiyaçlarına saygı duymaktadır. Hayatın her olayını evrensel oyunun bir parçası olarak görmekte ve sonuçta spiritüel amaca hizmet ettiğini kabul etmektedir.

Sahasrara Çakra ile Muladhara Çakra endokrin sistemin kozmik regülatörü olarak görev yapmaktadır. Bu iki enerji merkezi depoladıkları temiz enerjiyle salgı bezleri sistemine enerji vermektedirler. Bu merkezden biri tıkandığında endokrin sistem dengesizleşir.

Sahasrara Çakra tıkandığında birey spiritüel potansiyellerine ulaşmak istemeyecek, bundan korkacak ve çekinecektir. Böylece kişisel gelişim eksik kalacaktır. İnsan hem ölümün hem de yaşamın tadını çıkarmaktan korkacaktır. Tanrı korkusu da bu merkezin iyi çalışmaması yüzünden ortaya çıkmaktadır. Bu, genellikle ‘günah ve kurban’ bilincinden kaynaklanan bir korkudur. Birey kendini değersiz bulmakta ve günahkar olduğunu düşünmektedir.

Fiziksel düzeyde Sahasrara Çakra beyin fonksiyonlarını ve sinir sistemini etkilemektedir. Bu organların fonksiyonlarını güçlendirmek için Sahasrara Çakra çalıştırılmalıdır. Bu merkez hipofiz bezi ve beyin sinirağı ile bağlantılıdır.

Hipofiz bezi, kafatasının dibindeki kemikli yapının içinde, kaşların arasındaki noktadan 6 cm uzakta bulunmaktadır. Bez huni şeklindeki geçit sayesinde beynin alt yüzeyine bağlıdır. Şekil oval, 1 gram ağırlığında, 1,2′ ye 1,5 cm boyutunda, küçük, kırmızımsı gri renkte damarlı bir kütledir. Anatomik olarak, birbirinden lifli bir tabakayla ayrılan iki lobdan oluşmaktadır. Bu iki lob, yapı, gelişme ve hormon salgılama açısından farklıdır. öndeki kısım dikdörtgen şeklindedir ve daha büyüktür, arkasındaki yuvarlak lobu taşıdığı bölge biraz içbükeydir.

Hipofiz ön lobu koyu kırmızımsı kahverengidir ve hormonları hipotalamus tarafından ayarlanmaktadır. Ön lob hormonları vücuttaki diğer bezleri düzenlemekte ve aşağıda verilmektedir.

1. Kortikotropin (ACTH), böbreküstü bez korteksini etkilemekte

2. Tiroid uyarıcı hormon (TSH)

3. Folikül uyarıcı hormon (FSH)

4. Luteinizan Hormon (LH)

5. Büyüme hormonu (GH)

6. Prolaktin Hormonu (PRL)

Arka lob aşağıdaki hormonları salgılamaktadır.Antidiüretik hormon (ADH), böbrekler tarafından su emilimini uyarmakta

1.Oksitosin hormonu, rahim kasını doğuma sevk etmekte ve göğsün süt vermesini sağlamakta

2.Antidiüretik hormon (ADH), böbrekler tarafından su emilimini uyarmaktadır.

Sahasrara Çakra tıkandığında migren, anlayış ve öğrenme zorluğu, gelişim bozuklukları, beyin ve omuriliğin yaygın fibrotik hali, sinirsel hastalıklar gibi fiziksel rahatsızlıklar ve yabancılaşma, depresyon, gücü kötüye kullanma, fanatizm, kafa karışıklığı, sıkıntı gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.

Sahasrara Çakra merkezini canlandırmak ve aktifleştirmek için Yoga’da çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

Kaynak: YOGA Çakra Enerji Merkezleri Bilimi Akif Manaf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir