Kişisel gelişim,  Nefes,  Yoga

Vişuddha Çakra

Vişuddha Çakra boyun bölgesinde, omurgada yerleşmektedir. Vişuddha Çakra merkezinin rengi mavidir.

Vişuddha Çakra merkezinin bağlantılı olduğu faaliyet organı ses telleridir. Bu Çakra iyi çalıştığı zaman birey açık ve rahat konuşmaktadır. Söylemek istediğini olumlu bir biçimde ifade etmekte, insanları korkutmamakta ve kırmamaktadır. Açık konuşmakta ve kelimeleri akıllıca kullanmaktadır. Titreşim, sesin ve kelimenin gerçek gücünü anlamaktadır.

Vişuddha Çakra enerjileri insanı yirmisekiz ile otuzbeş yaş arasında güçlü bir şekilde etkilemektedir. Bu enerjilerin etkisi altında birey hayatın manasını ve gerçek bilgileri aramakta, kültürel koşulların ve olumsuz kişisel niteliklerin sınırlarını aşmaya çalışmaktadır.

Vişuddha Çakra uyumlu çalıştığında birey duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini korkusuzca ve özgürce ifade etmektedir. Gücünü doğru yönde kullanma ve zaaflarını yenme yeteneğine sahip olur. Kendine ve başkalarına dürüst olmaktadır. Tüm kişiliğiyle kendini ifade etme becerisine sahiptir. Gerektiğinde başkalarına ‘hayır’ diyebilmektedir.

Vişuddha Çakra uyumsuz çalıştığında zihin ile beden arasındaki iletişim bozulmaktadır. Bu durumda ya birey içine kapanmakta ve duygularını ifade edememekte ya da zorlukla ifade edilen duygular düşüncesiz eylemlerle ortaya çıkmaktadır. Yalnızca çevredeki insanların yargısıyla çatışmayan duygular ifade edilmektedir. Bilinçaltı korkular ve suçluluk duygusu düşünceleri ve ihtiyaçları serbestçe ifade etmeyi ve kendini göstermeyi engeller.

Birey kendini ifade etmekte zorlanmakta, bazen kekelemekte, dil kaba ya da soğuk ve mesafeli olmaktadır. Zayıflıklarını saklamaya ve sürekli güçlü görünmeye çalışır. Sonuçta, kendini devamlı baskı altında tutmaktadır. Ses tonu rahatsız edici ve sözler derin anlamlardan yoksun olur.

Sağlıklı Vişuddha Çakra sayesinde birey sevgi ve saygıyla konuşmakta, tepkisel değil yanıt verici olmaktadır. Kullandığı kelimelerin karşısındaki insanı nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmaktadır. Karşısındaki insana baskı yapmadan duygularını aktarmaktadır.

Yoga Teknikleri sayesinde Çakra sistemi dengelenmekte, enerji merkezlerinin komşu merkezlerle bağlantısı onarılmakta ve koyu kısımları parlak hale gelmektedir.

Sağlıklı Vişuddha Çakra sayesinde birey cesur, ciddi ve hayatı onaylayan kararlar vermektedir. Bu kararlar sayesinde olumlu değişimler gerçekleşmekte ve değişik hayat hedeflerine ulaşılmaktadır.

Dengesiz Çakra sisteminde aşırı aktif Vişuddha Çakra birçok probleme neden olmaktadır. Boğaz, boyun ve işitme rahatsızlıkları, boyun omurlarında kaymalar, öksürük, hapşırma ve akıntılı bir soğuk algınlığı ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: YOGA Çakra Enerji Merkezleri Bilimi Akif Manaf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir