Kişisel gelişim,  Nefes,  Yoga

Anahata (Kalp) Çakra

Anahata Çakra kalp hizasında, göğüs kemiğinin arkasında bulunmaktadır. Anahata sözcüğü ‘yenilmez’ anlamına gelmektedir. Maddi evrende bütün sesler, titreşim veya ses dalgası yaratan, iki objenin birbirine çarpmasıyla üretilmektedir. Maddi evrenin ötesinden kaynaklanan, başlangıçta varolan, ilk, ses olan, Anahad Nada yani ‘spiritüel ses’ olarak bilinen bu ses bütün seslerin kaynağıdır. Bu ses Anahata Çakra merkezinden ortaya çıkmakta ve iki objenin birbirine çarpmasından değil, Evrensel Ruh’tan kaynaklanmaktadır. Bu ses, varoluşun ebedi, doğmamış ve ölümsüz nabzıdır.

Kalbin ürettiği ses iki objenin birbirine çarpmasından kaynaklanmakta ve kalp yaşam boyu yenilmez bir biçimde çalışmaktadır.

Anahata Çakra merkezinin titreşim rengi yeşildir. Yeşil titreşim sempati, uyum ve tedavi rengidir.

Anahata Çakra enerjileri yirmibir ile yirmisekiz yaş arası dönemi yönetmektedir. Bu enerjiler duygusal alanı, duygusal yanıtların farkındalığını, duygusal tavırları, duygusal ihtiyaçların karşılanmasını, güdüleri, ilham hissini ve amaçları etkilemektedir. Bu enerji merkezi sayesinde birey sevginin büyük gücünü ve gönül yollarını öğrenmektedir.

Anahata Çakra kayıtsız şartsız sevginin merkezidir. Bu düzeyde evrensel kardeşlik ve tahammül duyguları gelişmeye başlar ve bütün varlıklar sadece var oldukları için kabul edilmekte ve sevilmektedir. Sevgi kendiliğinden iyilik olduğu için Anahata Çakra uyandığında birey yaşamında ve ilişkilerinde iyi olmaktadır. Sevecenlik, kibarlık, empati, şefkat ve cömertlik gibi nitelikler kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Anahata Çakra merhametin merkezidir. Bu merkez tam kapasitesinde çalıştığında insan egosunun sınırlarını aşabilir, diğer insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, kısacası tüm yaşamla kendisini bütünleştirebilir.

Yakın ilişkide sevgi ve uyum Anahata Çakra aracılığıyla ifade edilmektedir.

Anahata Çakra büyük bir dönüştürme, iyileştirme ve yenileme potansiyeli taşır. Bu merkezin enerjisi aracılığıyla birey sağlıksız organlarına sevgi dolu ilgi vererek bu organları iyileştirmektedir. Kişiliğinin tüm yönlerini severek ve tamamen kabullenerek olumlu yönde değişmekte ve iyileşmektedir. Aktif Anahata Çakra merkezinin enerjisi çok güçlü akar ve başkaları üzerinde kendiliğinden iyileştirme ve dönüştürme etkisi yaratır.

Birey kendisine başkalarını sevme fırsatı vermezse, başkalarına güvenmezse ve ancak bazı şartlar gerçekleştiğinde sevgi verirse, Anahata Çakra tıkanmaya başlar. Tıkalı Anahata Çakra hayatta olumsuzlukların hakim olmasına neden olmaktadır. Bu da zamanla kalp sorunlarına yol açmaktadır.

Anahata Çakra el enerji merkezlerine bağlıdır. Bu sağlıklı değilse sevme, verme, bağlanma ve kabul etme becerileri zarar görmektedir.

Sağlıklı Anahata Çakra sayesinde birey sevgi dolu bir mizah duygusuna sahip olmaktadır. Bu merkez alt enerji merkezlerinden gelen ağır fiziksel, duygusal ve koruyucu bilgileri mizah anlayışı ile hafifletmektedir. Alt merkezler hayatta kalma savaşı verdikleri için gerginlik ortamı yaratmaktadır. Anahata Çakra olayları objektif bakış açısıyla değerlendirerek bu gerginliği yumuşatır ve bedendeki stresi azaltır.

Anahata Çakra dokunma duyusuyla bağlantılıdır. Bu merkezle bağlantılı duyu organı cilttir. Aynı zamanda hem dokunma hem dokunulma özellikleri, esneklik ve ilişki kurma yeteneği bu enerji merkezi ile bağlantılıdır.

Anahata Çakra aktifleştiğinde duygular kontrol altına alınmakta, mantık gelişmekte, eylemler olumlu yön almakta, zihinsel konsantrasyon artmakta, konuşma yeteneği gelişmektedir. Başkalarından hoşlanma yeteneği bu merkezle ilişkilidir.

Anahata Çakra beynin resim yapmak, dans etmek, müzik, şiir yazmak gibi sanatsal eylemlerden sorumlu bölgesiyle bağlantılıdır. Fiziksel düzeyde Anahata Çakra kalp, akciğerler, göğüs, timüs bezi, lenf bezleri, solunum, dolaşım, ve bağışıklık sistemleriyle bağlantılıdır. Kansızlık, yüksek tansiyon, kalp çarpıntıları, verem, astım ve bronşit gibi hastalıkları olan kişiler Anahata Çakra merkezini canlandırmalıdır.

Anahata Çakra merkezini uyandırmak için zihin hazır kılınmalıdır. Tüm düşünce tarzı değiştirilmelidir. Birey son derece iyimser ve pozitif olmalıdır. Dünya çatışmalar, anlaşmazlıklar, zıtlıklar ve kinle dolu olmasına rağmen birey huzur içinde olmalıdır.

Her durum iyidir ve gelecek parlaktır. Tüm koşullarda tutum bu olmalıdır. Fakirlik, acı, hastalık, çatışma, boşanma, duygusal bunalım ve anlaşmazlık gibi durumların hepsi deneyimlerin bir parçasıdır ve umutsuzluğa kapılmadan kabullenilmelidir.

Kaynak: YOGA Çakra Enerji Merkezleri Bilimi Akif Manaf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir