Kişisel gelişim,  Nefes,  Yoga

Svadhisthana Çakra

Svadhisthana Çakra üreme organları bölgesinde yerleşmektedir. Tat alma duyusu ile bağlantılıdır. Svadhisthana Çakra arkadaşlık, yaratıcılık, cinsellik, duygular ve sezgi ile ilgilidir. Svadhisthana Çakra insanın kendini değerli görmesini, yaratıcılığına olan güvenini ve başkalarına karşı açık ve dostça yaklaşmasını sağlar. Muladhara (kök) Çakra enerjileri ilkel içgüdüler, sınırlı bir kültürel grup ya da kabile zihniyeti, hayatta kalmak, kendini korumak ve güvenlik ile ilgilidir. Ama Svadhisthana Çakra enerjileri bunların ötesine çıkmaktadır. Bu merkezin enerjileri ailenin ve kültürel grubun ötesindeki ilişkileri keşfetmek ve bağımsız olmaktır.

Svadhisthana Çakra hayat vermek ve korumak ile bağlantılı olduğu için aile ilişkilerini ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Ergenlik çağında hormonal değişmeler şaşkınlık ve belirsizlik yarattığı için Svadhisthana Çakra merkezinde enerjisel dengesizlik meydana gelebilir. Bu dengesizlik ya bastırılmış cinsellik ya da aşırı cinsel ilgiyle ortaya çıkmaktadır.

Dengeli ve sağlıklı Svadhisthana Çakra sayesinde birey esnek, disiplinli, sorumlu, cömert, yaratıcı, doğal, neşeli, yardımsever, duyarlı, saygılı, ilişkilerde başarılı, kararlı ve bağımsız olmakta, zararlı şeyleri reddetmekte, kendini koruyabilmekte, ilişkilerde sağlıklı sınırlar belirtmekte, cinsel ve yaratıcı istek ve güdüleri kontrol etmekte ve yönlendirmekte, sezgilerini geliştirmektedir.

Svadhisthana Çakra bireyin başka insanlarla olan ilişkileriyle ve onlarla kurduğu özel bağlantılarla da ilgilidir. Bu merkez temel duygularla, aile ve topluma ait olmakla, kabul edilme ve değerli olma duygusuyla ilişkilidir. Svadhisthana Çakra dengeli ve sağlıklıysa, birey kim olduğu hakkında sağlıklı ve duygusal güvenlik içindedir. Ait olma duygusu güçlü ve güvenlidir. İnsan olumlu, samimi ve arkadaşça davranmakta, nasıl hissettiğini ifade etmekten kaçınmamakta ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaktadır. Kendini özgürce, açıkça ve korkmadan ifade ederek yaratıcı olmakta, bir bütünlük ve bereket duygusu içinde bulunmaktadır. Hayat sevgiyle yaratıldığı için birey ancak sevgiyle yaratabileceğini öğrenmektedir.

Svadhisthana Çakra merkezi uyumlu çalıştığında, yaratıcı enerji bedenden, zihinden ve ruhtan serbestçe akmaktadır. Birey yaratıcı enerjinin verdiği derin mutluluğu hissetmektedir. Hayat sevinç, hayret ve hoşnutlukla dolmaktadır. Eylemler yaratıcı, duygular bozulmamış ve hakiki olmakta, hem bireyin hem de başkalarının hayatını canlandırmaktadır.

Svadhisthana Çakra doğru çalıştığında birey bu merkezle ilgili duyguları tanımlamakta ve onlara saygı duymayı öğrenmektedir. Birey başkalarının duygularını duyumsamakta ve kendi duyguları ile başkalarının duyguları arasında ayırım yapabilmektedir. İnsan başkalarının negatif enerjisine kapılmamakta korku, şiddet ve depresyon gibi negatif enerjilerden uzak durmaktadır.

Svadhisthana Çakra dengeliyse birey başkalarına güvenmeyi öğrenir. Korkunun ters ucu güvendir. İnsanın içinde korku varsa başkalarına güvenemez.

Svadhisthana Çakra alt ya da fiziksel yaratıcı merkezidir. Bu merkezin enerjisi beynin gelişmesine yardım etmektedir.

Daha derin düzeyde Svadhisthana Çakra kişisel ve toplumsal bilinçaltı kavramların merkezidir; bu Çakra geçmiş zihinsel etkilerin mükemmel örnekler şeklinde birikim deposudur.

Bu merkeze odaklanmak için gece gökyüzü altında koyu dalgalı engin, derin okyanus hayal edilmelidir. Okyanusun gelgitleri farkındalığın zayıflamasını ve güçlenmesini temsil etmektedir.

Kaynak: YOGA Çakra Enerji Merkezleri Bilimi Akif Manaf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir